Rozmohl se nám tady takový nešvar.

Ten nešvar je svobodné šíření informací. Jakýchkoliv informací. Kdysi se říkalo: Posluchač sám posoudí a přinejhorším znechuceně zakroutí tykví. Dnes platí: Úředník dnes posoudí a zakáže, co se mu nelíbí, VŠEM. Cenzura Internetu se posledních 13 let rozjíždí po informační dálnici jako neřízená střela. Každý by teď chtěl alespoň něco blokovat. Je to asi moderní. Začaly to weby "nelegálních" sázkových kanceláří. Dnes jsou na pořadu "lékové" weby. Boj Ukrajiny využila vláda k odstavení "dezinformačních" webů. Ten či onen úřad začal hodnotit přenos dat po Internetu podle jeho obsahu a zákony přijaté v posledních letech, jim umožňují sestavovat černé listiny. Svobodný posluchač takovou cenzuru nepromine. Svobodný posluchač si sám rozhodne, co se mu líbí a nad čím jen zakroutí tykví. Nelze ovšem pominout fakt, že weby, nad kterýma se zakymácela nejedna ministerská židle, byly kritické i k vládě. A to se tolerovat nebude a když už máme zákonné nástroje, bude se i trestat. Svobodné šíření informací buď je absolutní, nebo není žádné. Stejně jako svoboda slova je, nebo není žádná. Omezená svoboda slova je jen nesvoboda. Záminek si můžete vycucat z prstu nespočet, ale není na tom nic obhajitelného. Jen se lidem ucpe interhuba. Místo aby se trestal původce prokazatelného zločinu, postihuje se paušálně oběť, která s tím nemá nic společného a zasahuje se do nastavení místní i globální síťové komunikace. V tomto se už pramálo lišíme od Číny, Severní Koreji, Ruska a USA. A co nás čeká dále? Už jsou tu plány na nařizování odstraňování nevhodného obsahu do 1 hodiny od nahlášení a pod likvidační sankcí takovým poskytovatelům služeb, které lidem umožní svůj názor vystavit na kdejakou internetovou nástěnku. Bez soudu, bez "kulatého" razítka a bez možnosti se účinně bránit. A tomu se u nás v Česku říká právní stát. A to je pokrok. Amen Hoven.