Thread

    • Brooch
      Neodůvodněný Nouzový stav vyhlásila vláda v pátek. Platit má 30 dní. Ale bude platit tak dlouho, dokud se nezmění legislativa, kterou vláda potřebuje, aby mohla čachrovat se vším, co se jí zlíbí. Platí tu tak ještě horší opatření než v Rusku. A to je pokrok. Amen Svoboda a Demokracie do Hoven.